Veel gestelde vragen over de brandstofcel

1. Zijn er ook regionale premies?

Ja, die zijn er. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) kent een premie toe van 1.485 EUR. U dient hiervoor wel een factuur en een keuringsverslag van uw elektrische installatie voor te leggen.


2. Waar kan ik informatie vinden over deze premie?

Alle informatie hierover kan u vinden onder volgende link: http://www.energiesparen.be/steun-voor-micro-wkk-kleiner-dan-10-kw-vanaf-2018


3. Kan ik ook de energiecheque van Viessmann gebruiken voor dit toestel?

Neen, de energiecheque is niet van toepassing voor dit toestel.


4. Hoe werkt deze brandstofcel?

De brandstofcel maakt gebruik van aardgas om elektriciteit te maken. Hiervoor wordt er waterstof gewonnen uit het aardgas.

De werking kan men grotendeels vergelijken met een batterij. Elektronen gaan van de plus zijde naar de min zijde omdat het waterstof aan de plus zijde wordt aangetrokken door zuurstof aan de min zijde. Uit de reactie ontstaat elektriciteit en waterdamp. Deze reactie is niet zonder verlies waardoor er ook warmte wordt gewonnen uit de brandstofcel.

Een ingebouwde omvormer zet vervolgens de gelijkspanning om naar wisselspanning die dan gebruikt kan worden in de elektrische installatie.


5. Kan ik ook kiezen om enkel elektriciteit te maken?

Neen, uit de reactie ontstaan steeds dezelfde energiestromen namelijk elektriciteit en warmte. De warmte weggooien zou een verspilling van energie zijn waardoor er ook geen energiebesparing te realiseren valt.


6. Kan ik het toestel enkel gebruik voor productie van elektriciteit en verwarming?

De warmte die afkomstig is uit de brandstofcel wordt gebruikt voor zowel de verwarming van de woning alsook voor de aanmaak van sanitair warm water. Uiteraard is het vermogen van deze brandstofcel vaak niet toereikend. De ingebouwde gascondensatiebrander zal op energie-efficiënte wijze het tekort aan warmte aanvullen.


7. Hoeveel elektriciteit produceert de brandstofcel?

Gemiddeld gezien zal de brandstofcel per jaar ongeveer 4.500 kWh produceren. Dit komt overeen met het gebruik van een gemiddeld gezin met kinderen. Bij woningen met een groter verbruik tijdens de zomermaanden kan de brandstofcel tot maximaal 6.000 kWh opwekken.


8. Hoeveel aardgas verbruik ik dan extra voor het maken van deze elektriciteit?

Voor het produceren van ongeveer 4.500 kWh elektriciteit zal u ten opzichte van een gloednieuwe gascondensatiebrander ongeveer 500 kubieke meter aardgas meer verbruiken. Anders gezegd, indien we rekenen met de huidige energieprijzen zal u met 250 EUR aan aardgas ongeveer 1.150 EUR aan elektriciteit produceren.


9. Kan dit apparaat ook werken op andere brandstoffen buiten aardgas?

Neen, het toestel werkt enkel met aardgas. Andere brandstoffen zoals propaan, butaan, stookolie of pellets zijn geen mogelijkheid.


10. Wat doe je dan met dit apparaat in de zomermaanden?

Ook in de zomermaanden heb je nood aan warmte. Namelijk wanneer je een douche of een bad neemt. Ook deze warmte kan de brandstofcel voorzien waardoor ze ook nog voldoende elektriciteit zal produceren.


11. Gaat mijn elektriciteitsproductie naar omhoog als ook mijn warmteverbruik omhoog gaat?

Ja en neen. Het toestel zal niet noodzakelijkerwijs meer elektriciteit produceren in slecht

geïsoleerde woningen. Het toestel produceert echter wel meer elektriciteit dan gemiddeld indien de warmtevraag in de woning meer continu is doorheen het jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sanitair warm water, zwembad of huishoudelijke apparaten met een warmwater toevoer.


12. Kan ik het toestel ook combineren met fotovoltaïsche zonnepanelen of een zonneboiler?

Technisch gezien is dit mogelijk. Het is echter niet aangeraden. Indien u reeds uw volledige elektriciteitsvraag produceert met zonnepanelen heeft de investering in een brandstofcel geen zin meer.

Indien u echter wel nog 4.000 kWh of meer aan elektriciteit verbruikt kan dit nog steeds een rendabele investering zijn.

De combinatie met een zonneboiler is af te raden. Doordat de warmtevraag tijdens de zomermaanden quasi volledig wordt gedekt door de zonneboiler verliest de brandstofcel een deel van haar mogelijkheid om elektriciteit te produceren.


13. Heb ik nog een aansluiting nodig met het elektriciteitsnet?

Ja, die heeft u zeker nog nodig. Het toestel kan niet werken zonder netaansluiting. Het toestel draait continu maar heeft een laag elektrisch vermogen. Wat u nog extra nodig hebt aan elektriciteit komt uit het net. Omgekeerd wat u teveel maakt aan stroom wordt geïnjecteerd in het net. Uw teller zal daarbij ook terugdraaien.

In die zin is de installatie vergelijkbaar met de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen.


14. Moet ik dan ook het prosumententarief betalen?

Ja, ook voor dit toestel geldt er een meldingsplicht bij de netbeheerder. Indien uw teller kan terugdraaien zal u hiervoor ook een prosumententarief moeten betalen. Het toestel heeft echter een laag vermogen. Om dezelfde hoeveelheid aan elektriciteit te maken met fotovoltaïsche zonnepanelen moet het vermogen 6 keer meer bedragen.

Het prosumententarief is voor deze brandstofcel dan ook 6 keer goedkoper!


15. Kan ik de elektriciteit ook opslaan?

Ja, dat kan u. Door gebruik te maken van een extra batterij kan u net zoals bij zonnepanelen deze elektriciteit opslaan.


16. Wat is de levensduur van de brandstofcel?

De levensduur van de brandstofcel is voorzien op 20 jaar. Doordat er enkel gebruikt wordt gemaakt van een chemische reactie ontstaat er geen mechanische slijtage. Er is wel een degradatie van het elektrisch vermogen die gelijkaardig is met zonnepanelen.


17. Hoeveel jaar garantie krijg ik op het toestel?

De garantie op het toestel bedraagt 2 jaar.


18. Is er onderhoud nodig op de brandstofcel en wat zijn de kosten hiervan?

Neen, op de brandstofcel zelf is geen onderhoud nodig. Er dienen wel regelmatig filters en sensoren te worden vervangen. Dit gebeurt 2 jaarlijks alsook 5 jaarlijks en gebeurt samen met het onderhoud op de gascondensatiebrander.


19. Wie voert het onderhoud uit op de brandstofcel?

Het onderhoud op de brandstofcel gebeurt vandaag uitsluitend door Viessmann België.


20. Hoeveel lawaai maakt de brandstofcel?

De brandstofcel zelf is bijna niet hoorbaar. Het toestel maakt vandaag minder lawaai dan de meeste hedendaagse condensatieketels.


21. Hoeveel plaats heb ik nodig voor dit toestel?

U heeft ongeveer 1,2 op 1,2 meter vrije ruimte nodig voor dit toestel. De ruimte dient ook minimum 2 meter hoog te zijn.


22. Krijg ik voor dit toestel ook een beloning op mijn E-peil in geval van nieuwbouw, uitbreiding of renovatie?

Inderdaad, hoewel het toestel niet in aanmerking komt als minimum aandeel hernieuwbare energie is er wel een E-peil winst te halen met dit apparaat. Meer informatie over het invoeren van de parameters kan u vinden op deze website: https://www.viessmann.be/nl/Woning/Energieprestatieregelgeving.html


23. Bij wie kan ik terecht voor de installatie van dit toestel?

U kan hiervoor terecht bij een installateur in de buurt die met Viessmann samenwerkt. We organiseren regelmatig opleidingen voor dit apparaat en geven ook de nodige ondersteuning bij de installatie.

Indien u een offerte op maat wenst van een naburige installateur volstaat het om uw gegevens achter te laten op deze website.


24. Wat kost het toestel geplaatst?

Bij het ontwerp van de brandstofcel werd rekening gehouden met het gemak aan installatie.


25. Hoe lang duurt de installatie?

Een typische installatie duurt 2 à 3 dagen.


26. Kan ik ook eens een installatie bezoeken?

Er zijn inmiddels reeds talrijke installaties geplaatst en operationeel. Om praktische redenen is het echter moeilijk om een referentiebezoek te doen in een privé sfeer.

In ons kantoor in Zaventem is er echter wel de mogelijkheid om een werkende installatie te bekijken. We vragen wel dat u zich laat vergezellen door uw installateur. We zullen dan al te graag bijstaan en de nodige uitleg verschaffen.


27. Mijn ketel is jonger dan 10 jaar. Loont het dan de moeite om in dit toestel te investeren?

Hoewel het zelf maken van elektriciteit een grote driver kan zijn om je huidige installatie te vervangen, is het niet de meest rendabele keuze om een te jonge installatie reeds af te schrijven. De Vitovalor beschikt over een eigen ingebouwde gascondensatieketel waardoor de bestaande installatie overbodig wordt.


28. Mijn ketel is ouder dan 10 jaar en ik wens hem graag te vervangen. Waarom zou ik kiezen voor dit toestel?

Indien u opteert voor het vervangen van uw bestaande stookinstallatie heeft u de mogelijkheid om verschillende opties te overwegen. U kan ofwel gaan voor een nieuwe condenserende gasketel. Ofwel kan u een stap verder gaan en daarnaast ook uw eigen elektriciteit produceren met een brandstofcel. De meerinvestering heeft u doorgaans binnen de 7 à 8 jaar terug.